Konkurs Piosenki Angielskiej

10 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbył się „Konkurs Piosenki Angielskiej”.  Do konkursu przystąpiło 10 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 2 uczennice gimnazjum. Występy uczestników  były oceniane  pod kątem pięknego śpiewu i poprawnej wymowy tekstu przez jury w składzie pani wicedyrektor K. Nowy- Karasek,  p. B. Stankiewicz, p.  J. Szczuchniak, p. L. Podrzuska i p. B. Wenta.

W kategorii: szkoła podstawowa:

 I miejsce - Zosia Zalewska z klasy 5a  (E. Cassidy „Songbird”)

II miejsce -  Ania Leśniewska z klasy 4b („City of stars” z musicalu „La La Land”)

III miejsce – Emilka Maćkiewicz    („Love me like you do” E. Goulding)

W kategorii: gimnazjum:

I miejsce – Zuza Drogosz z klasy III a („The Judge” 21 Pilots)

II miejsce – Ola Suchecka z klasy 2e  („Perfect” E. Sheeran)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!

Podsumowanie I semestru

    Koniec semestru to okazja podsumowań działań edukacyjnych. Zadaniem szkoły jest motywowanie uczniów do nauki i  rozwijanie ich zainteresowań, a środkiem, który służy temu celowi, są wyróżnienia, pochwały, nagrody w formie dyplomów. W związku z tym 10 i 11 stycznia w naszej szkole odbyły się apele podsumowujący wyniki pracy uczniów na poziomie klas podstawowych: I-III, IV-V, VI-VII i gimnazjalnych.

Wyróżniono najlepszych pod względem nauki i zachowania, przybliżono wydarzenia, imprezy szkolne, konkursy, olimpiady, w których odniesione zostały sukcesy. Najlepszym Pani dyrektor Edyta Tomaszek wręczyła dyplomy, nagrody książkowe i słodkie upominki. 

     Uczniom jak i ich rodzicom serdecznie gratulujemy. Życzymy udanego wypoczynku podczas ferii, abyście ze zdobytą energią, zapałem i siłą przystąpili do nauki i osiągnęli jeszcze większe sukcesy niż do tej pory.

GÓRA GROSZA

Co roku bierzemy udział w akcji „GÓRA GROSZA”. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Naszym zdaniem, najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – -pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W akcji wzięły udział prawie wszystkie klasy.  Dla tej, która uzbiera największą sumę monet, czekała nagroda niespodzianka. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. W tym roku suma, jaką zebraliśmy z monet od 1 gr do 2zł, wyniosła 2001,18 gr, to jest ponad 72 tys monet. Zostały one spakowane w 16 kartonach, co dało 160 kg.

Największą sumę w kwocie 202,77 gr uzbierała klasa 3F wraz z wychowawcą p. Elą Wytyk - -ogromne podziękowania oraz gratulacje wygranej niespodzianki.

Liczymy na to, że przeprowadzana co roku akcja uświadomi dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Wszystkim klasom, które zaangażowały się w zbieranie, liczenie monet serdecznie dziękujemy.

 

 

ZEBRANIA SEMESTRALNE

Środa 10.01.2018 r.

Klasy I-III godz. 17.00 - 18.00 (budynek A)

Klasa IV-V godz. 18.00 – 19.00 (budynek A)

Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń wieku dorastania 11.01.2018 r. (czwartek) godz. 17.30 – 18.30 (budynek B)

 

Czwartek 11.01.2018 r.

Klasy VI-VII godz. 16.30 – 17.30

Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń wieku dorastania godz. 17.30 – 18.30 (budynek B)

Klasy gimnazjalne godz. 18.30 – 19.30 (budynek B)

 

Przydział sal na semestralne zebrania z rodzicami w budynku B

Read more: ZEBRANIA SEMESTRALNE

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA WPŁAT ZA OBIADY

W celu poprawy płynności środków finansowych między bankami rodziców a rachunkiem bankowym szkoły wprowadzamy nowy termin wpłat za obiady, który będzie obowiązywał w całym roku szkolnym.

Wpłat należy dokonywać w kasie szkoły lub na konto w terminie od 20 do 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc jedzenia obiadów. (w lutym 2018 roku od 15 do 25) W tytule przelewu rodzic zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu rodzic może dokonać wpłaty do 5-go każdego miesiąca wyłącznie w kasie szkoły. W tym przypadku musi być świadomy, że dziecko rozpocznie spożywanie obiadu po dwóch dniach od dokonania wpłaty. Powyższe utrudnienia wynikają z tego, że szkoła nie gotuje obiadów a korzysta z usług cateringu.

Numer rachunku bankowego szkoły

31 1240 3914 1111 0000 3087 6592

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem szkoły nie ma możliwości zwrotu środków w przypadku nieobecności dziecka w szkole. Obiady można odbierać we własnych naczyniach w godzinach wydawania obiadów od 11.45 do 13.45