Zebrania z rodzicami

Published: Wednesday, 17 February 2016

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

Klasy IV – VI godzina 1700

Klasy 0 – III godzina 1700

13 września 2016 r.

14 września 2016 r.

15 listopada 2016 r.

16 listopada 2016 r.

13 grudnia 2016r. . „Drzwi otwarte”

14 grudnia 2016 r. „Drzwi otwarte”

Do 3 stycznia 2017 r. (zagrożenia)

 

7 lutego 2017 r. zebranie semestralne

8 lutego 2017 r. zebranie semestralne

25 kwietnia 2017 r.

26 kwietnia 2017 r.

16 maja 2017r. (zagrożenia) „Drzwi otwarte”

17  maja 2017 r. „Drzwi otwarte”

Do 31 maja 2017 r.(informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania)