Trzecia prelekcja

Published: Friday, 30 December 2016

Dnia 16 grudnia 2016 roku we współpracy z przedstawicielami fundacji „I see you” przeprowadzono godzinę wychowawczą w klasie V B, przy wykorzystaniu metody terapii zajęciowej. Tematem lekcji były metody odreagowywania stresu. Uczniowie wyplatali choinki wykorzystując stożki z papieru lub ze styropianu i niepotrzebne gazety. Lekcja trwała dwie godziny lekcyjne. Młodzi artyści pracowali do ostatniej minuty, a efekty ich pracy zabrali ze sobą do domu, zaś wspólnie wykonana  choinka zdobi klasę nr 38.

 Po zakończonych zajęciach uczniowie bardzo byli podekscytowani odbytą lekcją, nabyli nowych umiejętności i zapoznali się z metodą na nudę oraz relax, za co serdecznie są wdzięczni Paniom z fundacji.

Druga prelekcja

Published: Friday, 30 December 2016

Dnia 25 listopada 2016r w Szkole Podstawowej nr 6 w klasie 5b w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu odbyła się kolejna prelekcja dotycząca ustawy o ochronie zwierząt. Zajęcia zostały przeprowadzone przez członków z Fundacji I SEE YOU oraz pracowników Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt: Instruktora Szkolenia Psów, Instruktora Pierwszej Pomocy Zwierząt, Felino oraz Kynoterapeutę Panią Małgorzatę Leda, Panią Anetę Leda i Panią Dalię Sadza. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów, podczas których uczniowie zapoznali się z prawami czworonogów i obowiązkami ich właścicieli i konsekwencjami grożącymi osobom krzywdzącym zwierzęta. Zajęcia wzbogacone o prezentację multimedialną przepisów ustawy (dostosowaną do oczekiwań i możliwości uczniów szkoły podstawowej) okazała się efektywna co potwierdzone zostało poprzez zaangażowanie i chętne uczestniczenie w warsztatach.

 28 listopada 2016r Pani Aneta Leda ponownie odwiedziła klasę 5b i „sprawdziła” wiedzę, jaką pozyskali uczniowie podczas warsztatów. Uczniowie wypadli wyśmienicie, na zakończenie dostali dyplomy uczestnictwa w warsztatach.

Akcja Paczka dla Zwierzaczka

Published: Friday, 30 December 2016

W dniach od 5 grudnia do 16 grudnia 2016 roku Szkolne Koło Wolontariatu wspólnie z Fundacją „I see you” przeprowadziło akcję „Paczka dla zwierzaczka” dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu. Nad całą akcją czuwała klasa 5b wraz z opiekunem Koła Wolontariatu. Zbierano karmę suchą, mokrą, koce, kołdry, poduszki, zabawki i inne potrzebne przedmioty dla czworonogów.
Dnia 20 grudnia 2016 roku uczniowie klasy 5b opakowali dary dla pupili, a dnia 21 grudnia, przedstawiciele fundacji odebrali ponad 30 paczek różnej wielkości i wagi i przewieźli je do schroniska.
Z pewnością zbiórka nie powiodłaby się bez zaangażowania uczniów w propagowanie akcji jak i małych i dużych darczyńców. Toteż wszystkim należą się wyrazy uznania i podziękowania. 

  

Apel SKW

Published: Friday, 30 December 2016

Dnia 5 grudnia 2016 roku Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 6 zorganizowało apel poświęcony promocji idei wolontariatu i wizualizacji jego form. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Iwona Postułka ze sztabu WOŚP, przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a także dyrekcja SP6 oraz uczniowie klas 4-6 wraz z nauczycielami. Centralnym punktem apelu było przygotowane przez Annę Sidorowicz, Beatę Tysowską i Natalię Gralak, przy wsparciu obsługi technicznej Tomasza Filipiaka, przedstawienie pod tytułem „Mowa serca”. Główne role w przedstawieniu odegrali uczniowie klasy VB.

Przedstawienie poprzedzone zostało wstępem, z którego zaproszeni goście mogli się dowiedzieć czym jest wolontariat, jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej oraz w jakim dniu i miesiącu przypada święto wolontariatu. Treść przedstawienia miała za zadanie ukazania wartości jakie powinny przyświecać człowiekowi żyjącemu wśród innych, uwrażliwić na otaczających nas innych ludzi, a także jak można działać jako wolontariusz. Przedstawienie zostało wzbogacone piosenkami m.in. Dłonie, Kolor serca Majki Jeżowskiej. Na jego zakończenie zaprezentowano krótki filmik pochodzący z sieci p.n. „Wszystko co dajesz – wraca”. Po przedstawieniu młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a następnie głos zabrała szefowa sztabu WOŚP. Wskazała ona na ciężką odpowiedzialna pracę wolontariusza, na cechy jakimi powinien się wyróżniać wolontariusz, ale także na korzyści emocjonalne i społeczne płynące z jego pracy.

 

  

Prelekcja

Published: Friday, 30 December 2016

ZOBACZ ZDJĘCIA

Na zaproszenie opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu - dnia 13 października 2016r. uczniów klasy 5b odwiedziły: Pani Aneta Leda i Pani Dalia Sadza - terapeutki kynoterepii, felinoterapii, ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
       W trakcie spotkania uczniowie wysłuchali prelekcji, z której dowiedziały się czym jest zooterapia, felinoterapia oraz dogoterapia. Poznały cechy jakie wyróżniają zwierzęta, które mogą być wykorzystywane w tego typu terapiach oraz zasady i zastosowanie omawianych terapii. Zajęcia miały też charakter praktyczny, albowiem panie terapeutki przyniosły ze sobą dwa kotki: Koksika i Dżez.
           Dzieci zapoznały się z kotkami i po wcześniejszej prelekcji trafnie wskazały kotka, który nadaje się do felinoterapii. Na zakończenie zajęć uczniowie zadawali pytania dotyczące czworonogów dotyczące zasad ich karmienia, wieku życia, zajęcia odbyły się w czasie trwania lekcji godziny wychowawczej i były dużym przeżyciem dla uczniów oraz źródłem wiedzy dla ewentualnych przyszłych wolontariuszy.