STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście. 
Rodzice, opiekunowie prawni uczniów, a także pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 514, 00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: 
•    bezrobocie, 
•    niepełnosprawność, 
•    ciężka lub długotrwała choroba, 
•    wielodzietność, 
•    alkoholizm lub narkomania, 
•    brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
•    gdy rodzina jest niepełna.

 

>>SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA<<

CZYTANIE SIENKIEWICZA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Z okazji Dnia Narodowego Czytania przypadającego  3 września 2016r.,którego edycja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat  ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA , podczas zajęć z uczniami odbyło się wspólne czytanie powieści H. Sienkiewicza – „W pustyni i w puszczy”.

Budżet Obywatelski 2017

Gorąco zapraszamy wszystkich przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu do zagłosowania na nasz wniosek złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 pod nazwą: Ogródek dydaktyczno – rekreacyjny „Zielona klasa”.

Projekt nasz obejmuje stworzenie ogródka dydaktyczno – rekreacyjnego o powierzchni 438 m2 ze stacją meteorologiczną i zegarem słonecznym.

Read more: Budżet Obywatelski 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 

1 WRZEŚNIA 2016r.

 

KLASY  I – o godzinie 9.45 z wychowawcą w sali spotyka się:

 

1a – s.14     

 

O godzinie 9.55 klasa pierwsza idzie z wychowawcą do sali 30, gdzie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

 

 

KLASY II-VI – spotkanie z wychowawcą:

 

8.15 do 9.00:   

2a – s.15      

2e – s.45    

3d – s.26

4d – s.39

 

2b – s.46

2f – s.47

4a – s.50

 

 

2c – s.14  

3a – s.27       

4b – s.51

 

 

2d – s.49

3b – s.28

4c – s.52

 

 

 

 

 

 

9.15 do 10.00:

3c – s.27

5a – s.41

6a – s.2  

 

 

3e – s.45

5b – s.38

6b – s.39

 

 

3f – s.28

5c – s.40

6c – s.52 

 

 

3g – s.26

5d – s.53

6d – s.51

 

 

 

                                

WYSPY SPORTU w SP6

ZOBACZ ZDJĘCIA

Szkoła Podstawowa nr 6 w Świnoujściu we współpracy z organizatorami "Wysp Sportu" przeprowadziła cykl spotkań z amerykańskimi sportowcami i ich trenerami. Dzieci doskonaliły swoje umiejętności w grach zespołowych, koszykówce, piłce nożnej i siatkówce.