Bliżej przyrody

Uczniowie klas 1a i 1c realizują projekt „Bliżej Przyrody” . Dzieci wcieliły się w badaczy. Uczniowie klasy 1a dokonali rozpoznania i nazywania drzew w parku i w pasie wydmowym. Praca polegała na rozpoznaniu gatunku drzew i dokładnym opisie. Szczególną rolę odgrywała dobra współpraca w zespole. Każdy miał przydzielone zadania. Wykazali się umiejętnością wykonania pomiarów metrówką jak również porównywania wielkościowego. Uczniowie potrafią doskonale korzystać z podanych źródeł informacji oraz atlasów. Rozpoznawanie najpopularniejszych drzew w ekosystemach poprzez realizację lekcji w terenie przyniosło wiele radości co sprawiło, że wiedza, którą zdobyli podczas zajęć zostanie na zawsze zapamiętana.
Uczniowie klasy I c wybrali się nad morze, aby zapoznać się z roślinnością rosnącą w pasie nabrzeżnym. Dzięki tej lekcji dzieci prowadziły samodzielne obserwacje przyrodnicze. Opisały znalezione tu rośliny oraz warunki w jakich one występowały. Pracowały podczas tej lekcji z dużym zaangażowaniem. 

20180518_100837