Konkurs z wiedzy o Świnoujściu

Jak co roku w maju w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Świnoujściu. Konkurs ten służy poszerzaniu wiedzy oraz rozbudzaniu zainteresowań naszym miastem i regionem. W  tym roku przystąpiły do niego drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 9 i STSG. Poziom posiadanej przez uczniów wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki i wyrównany. Konieczna była nawet dogrywka pomiędzy drużynami z SP 6 i SP 1. W jej wyniku miano Mistrza Wiedzy o Świnoujściu zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1, drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 6, trzecie miejsce szkoła Podstawowa nr 4. Na zakończenie konkursu drużyny wszystkich szkół otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody, które wręczyła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 – pani Edyta Tomaszek.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy za rok!

 

zdjecia