Bliżej przyrody

Uczniowie klas I a i I c biorą udział w realizacji  projektu Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  „Bliżej przyrody". Celem projektu jest budowa świadomości mieszkańców gmin okołoparkowych Wolińskiego Parku Narodowego, nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony lokalnej przyrody, a także korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu w najbliższym otoczeniu.  W maju uczniowie uczestniczyli w  zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej Grodno na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Dzięki tej lekcji uczniowie zapoznali się z florą parku narodowego rosnącą w pasie nabrzeżnym. Podczas zajęć wcielili się w rolę badaczy by poznawać i odkrywać bogactwo roślinności klifowej. Doskonale współpracowali w grupie.

20180510_094242