Klasa III c uczy się ortografii za pomocą lapbooków

   Nauka przynosi najlepsze efekty, jeśli uczniowie są w nią zaangażowani , kiedy są jej uczestnikami a nie tylko odbiorcami. Metody, które najbardziej angażują uczniów to te, które wymagają od nich samodzielnej pracy. Jedną z takich metod, która wyzwala energię i motywację wewnętrzną do nauki, rozbudza i wzmacnia kreatywność , uczy kategoryzowania i kształtuje twórcze postawy jest tworzenie przez uczniów tzw. „lapbooków”. Lapbook znaczy w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”. Do jej stworzenia wykorzystuje się teczkę w formacie A4. Zadaniem ucznia jest pogrupować, skategoryzować informacje na dany temat i rozmieścić je w teczce, wykorzystując różne techniki wizualne. Ostatni etap pracy nad lapbookiem to jego publiczna, ustna prezentacja.

  Tematem lapbooka, który tworzyli uczniowie klasy 3 c była ortografia. Lapbooki miały zawierać zasady ortograficzne oraz wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Można było zamieścić w nich słowniczki, harmonijki, książeczki, koperty, zagadki ortograficzne, gry dydaktyczne, rebusy – wszystko według koncepcji ucznia. Najpierw uczniowie na lekcjach poznawali samą koncepcję lapbooka, dostali teczki, przygotowywali książeczki i inne formy techniczne. Dalsza część prac przebiegała w ich domach. Efekty prezentowali 16 marca. Niektóre lapbooki były małymi dziełami sztuki.

 IMG_0659