KOMUNIKAT

Od 12 do 14 marca odbywają się rekolekcje dla szkoły podstawowej. W tym czasie nie ma lekcji, świetlica czynna od 6.30 do 16.30. Obiady wydawane będą w godzinach 11.45 do 13.45. Dzieci które nie uczęszczają na lekcję religii powinny w tym czasie przebywać w świetlicy.