Pedagogizacja rodziców

21 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu odbyło się spotkanie  z rodzicami uczniów klas 1-3.  Pomysł zrodził się w I półroczu i był odpowiedzią na potrzeby rodziców naszej szkoły . Pani Dorota Nakonieczna –pedagog szkolny  przeprowadziła warsztaty, które zmieniły  i rozpoczęły cykl komunikacji opartej na dialogu, zaufaniu i szczerości.

Należy zwrócić uwagę, że Jest to nasz wspólny cel i warto sobie to uświadomić, bo jak pokazują wyniki badań 23% szkolnych osiągnięć dziecka można powiązać ze wsparciem ze strony rodziny. W klasach I-III zaangażowanie obojga rodziców ma sześć razy większe znaczenie dla poprawy wyników w nauce niż wpływ samej szkoły. Gdyby wszyscy rodzice w klasie jednakowo wspierali i zachęcali swoje dzieci, doprowadziłoby to do ograniczanie średnich różnic w wynikach o 30 %.

Podczas spotkania, rodzice zasugerowali, aby również poruszyć temat  „Jak rozmawiać z dziećmi, jak rozwiązywać konflikty wśród rodzeństwa, jak radzić sobie ze swoimi emocjami w sytuacjach, kiedy dziecko przekracza wyznaczone granice albo jak skutecznie te granice wyznaczać.” Podczas zajęć warsztatowych, dyskusji, w atmosferze zrozumienia przeplatanej niejednokrotnie humorem rodzice dzielili się swoimi doświadczeniami.

Spotkaniu towarzyszyła przyjemna atmosfera, uczestnicy byli otwarci na problemy,  które były poruszane i wspólnie omawiane. Spotkania będą kontynuowane, będziemy dla siebie wsparciem.