GÓRA GROSZA

Co roku bierzemy udział w akcji „GÓRA GROSZA”. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Naszym zdaniem, najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – -pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W akcji wzięły udział prawie wszystkie klasy.  Dla tej, która uzbiera największą sumę monet, czekała nagroda niespodzianka. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. W tym roku suma, jaką zebraliśmy z monet od 1 gr do 2zł, wyniosła 2001,18 gr, to jest ponad 72 tys monet. Zostały one spakowane w 16 kartonach, co dało 160 kg.

Największą sumę w kwocie 202,77 gr uzbierała klasa 3F wraz z wychowawcą p. Elą Wytyk - -ogromne podziękowania oraz gratulacje wygranej niespodzianki.

Liczymy na to, że przeprowadzana co roku akcja uświadomi dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Wszystkim klasom, które zaangażowały się w zbieranie, liczenie monet serdecznie dziękujemy.