Bezpieczeństwo w sieci

   7 grudnia uczniowie klas trzecich spotkali się z pracownikiem Komendy Powiatowej Policji asp. Magdą Figarską-Śnieć. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwa w sieci.

  Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z działaniami Policji podejmowanymi na rzecz bezpieczeństwa w Internecie w związku z problematyką cyberprzestępczości – nowych trendów, problematyki szkodliwych  i nielegalnych treści w Internecie, zwracając szczególną uwagę na pozytywne treści jakie zawiera Internet, jak również na zagrożenia wynikające z korzystania z niego.

   Dzięki temu spotkaniu uczniowie naszej szkoły poznali zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie, prawa oraz obowiązki w sieci, oraz co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy.