,,Po co chronić przyrodę?. Bioróżnorodność’’

   Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 z kółka przyrodniczego prowadzonego przez p.Aleksandrę Szajer oraz p.Katarzynę Nowy-Karasek włączyli się w projekt ,,Natura 2000-Przystanek Bałtyk-Edukacja społeczności nadmorskich obszarów chronionych’’. Celem projektu jest wzrost świadomości uczniów w zakresie potrzeb i korzyści z ochrony przyrody. W ramach działań projektowych koordynatorzy szkolni projektu zostali przeszkoleni, natomiast dla uczniów zaplanowane są  warsztaty połączone z konkursami i lokalnymi akcjami.

   W piątek 24 listopada odbyły się już pierwsze warsztaty dla uczniów  na temat:,, Po co chronić przyrodę?. Bioróżnorodność’’ prowadzone przez dr Olechwira- kierownika Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.