Informacja dla rodziców

W środę 18.10.2017r o godzinie 17.00 w s.30 budynku A odbędzie zebranie Rady Rodziców.

W środę 18.10.2017r o godzinie 18.00 w budynku A odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas 1-3

W czwartek  19.10.2017r
o godzinie 17.00 w budynku A odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas 4-5
o godzinie 17.00 w budynku B odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas 6-7

Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców:
klas I-III w środę - 18.10.17r. w godzinach 18.30-19.30 –gabinet Dyrektora - bud A;
klas IV-VII- w czwartek 19.10.2017r. w godzinach 17.30-18.30-gabinet Dyrektora-bud A