Wczoraj przedszkolaki dzisiaj pierwszaki

Dzień 6 października 2017r. był wyjątkowo ważny dla pierwszoklasistów, bowiem tego dnia zostali oni przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Zanim jednak nastąpił ten ważny moment pierwszoklasiści w obecności Mieszka I, jego żony Dobrawy i wojów musieli wykazać się umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi, a także wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny. Egzamin ten zdali doskonale, co mogą potwierdzić zaproszeni  goście (w tym prezydent naszego miasta – p. Janusz Żmurkiewicz, wiceprezydent – p. Paweł Sujka, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – p. Andrzej Staszyński, Naczelnik Edukacji – p. Janina Śmiałkowska) a także dyrekcja , nauczyciele oraz licznie zgromadzone rodziny pierwszaków. Dzieci ślubowały na sztandar szkoły, a pasowania dokonała dyrekcja przykładając symboliczny ołówek do ramienia każdego pierwszoklasisty. Na koniec pani dyrektor Edyta Tomaszek złożyła wszystkim przybyłym serdeczne życzenia.  Po uroczystym ślubowaniu główni bohaterowie uroczystości spędzili czas na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
Życzymy pierwszakom wielu sukcesów w murach Szkoły Podstawowej nr 6.

Dziękujemy uczniom z kl. V d – prowadzącemu – Kubie Sieczce oraz Julkowi Raszewskiemu, Ali Kudaś, Pawłowi Lewandowskiemu i Mikołajowi Zelent-Lipińskiemu, którzy wcielili się w role Mieszka I, Dobrawy i wojów.