Spotkanie z rodzicami klas 1

Zapraszamy na spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 18.00 w budynku B Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej.

 

Rady Pedagogiczne dla nauczycieli w budynku B:

Dnia 27.08.2018 r. godzina 12.00,

Dnia 30.08.2018 r. godzina 10.00

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018 r - poniedziałek

BUDYNEK A

9.30- spotkanie z wychowawcami w salach

9.55-przejście uczniów pod opieką wychowawców na boisko szkolne, gdzie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Klasa O-spotkanie z wychowawcą o godz. 10.00- sala 15

Klasa

Wychowawca

Nr sali

0 a

K.Puk

15

I a

G.Czulak

46

I b

M.Józiak

45

I c

J.Świst

14

I d

E.Wytyk

47

I e

K.Zaworska

49

II a

D.Ceroń

27

II b

G.Miklar

15

II c

S.Rogowska

26

II d

J.Roszczyk

28

II e

A.Tabaka

38

III a

M.Podkaura

52

Read more: HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Podręczniki 2018/2019

Podręczniki do j. niemieckiego obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Klasa IV: "Punkt" dla klasy IV, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Anna Potapowicz, WSiP

Klasa V: "Punkt" dla KLASY RÓWNIEŻ IV, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Anna Potapowicz,WSiP (CZYLI KOMPLET Z POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO)

Klasa VI: "Punkt" dla KLASY V, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Anna Potapowicz, WSiP.

Bliżej przyrody

Uczniowie klas 1a i 1c realizują projekt „Bliżej Przyrody” . Dzieci wcieliły się w badaczy. Uczniowie klasy 1a dokonali rozpoznania i nazywania drzew w parku i w pasie wydmowym. Praca polegała na rozpoznaniu gatunku drzew i dokładnym opisie. Szczególną rolę odgrywała dobra współpraca w zespole. Każdy miał przydzielone zadania. Wykazali się umiejętnością wykonania pomiarów metrówką jak również porównywania wielkościowego. Uczniowie potrafią doskonale korzystać z podanych źródeł informacji oraz atlasów. Rozpoznawanie najpopularniejszych drzew w ekosystemach poprzez realizację lekcji w terenie przyniosło wiele radości co sprawiło, że wiedza, którą zdobyli podczas zajęć zostanie na zawsze zapamiętana.
Uczniowie klasy I c wybrali się nad morze, aby zapoznać się z roślinnością rosnącą w pasie nabrzeżnym. Dzięki tej lekcji dzieci prowadziły samodzielne obserwacje przyrodnicze. Opisały znalezione tu rośliny oraz warunki w jakich one występowały. Pracowały podczas tej lekcji z dużym zaangażowaniem. 

20180518_100837