OGŁOSZENIE

UWAGA!!!

 

Do 9 maja do godziny 15.00 prosimy rodziców uczniów klas pierwszych
o złożenie 
w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły.

 

Wzór oświadczenia do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły
w zakładce rekrutacja.